22 March, 2017 16:27

První kapitola Někdo se blížil. Callum Roper se líně opřel o sloup verandy a pozoroval oblak prachu v dálce. Když se tady ve vnitrozemí pohyboval oblak prachu takhle rychle, znamenalo to jedinou věc – jelo sem auto. On ale na návštěvy neměl náladu. Otočil se zády, pohodlně se uvelebil do polstrovaného křesla a otevřel si… Continue reading 22 March, 2017 16:27